Persoonlijke coaching
Persoonlijke coaching en het PEP - persoonlijke effectiviteit programma - helpt u om u zelf beter te leren kennen, ogen te openen, weer in balans te komen en met concrete acties aan de slag te gaan.
Onze personal-coaching is altijd business gerelateerd. Het gaat ons om het harmoniseren van persoonlijke doelen met business doelen en om energie-lekken te voorkomen. Alleen mensen die goed in hun vel zitten en doen wat ze goed kunnen stuwen de business naar grotere hoogte! Gave bedrijven worden immers gebouwd op passie en competentie!
P-coaching doen we veelal in 3 a 4 korte sessies. De ervaring leert dat een beperkt aantal interventies van circa 3 uur meestal heel effectief en voldoende zijn om stappen te kunnen zetten. Onze tips en inzichten bieden voldoend houvast om heel lang mee te oefenen in de praktijk. Dus geen onbestemde trajecten met steeds meer sessies maar concreet, overzichtelijk en gericht om persoonlijke doelen af te stemmen op praktijk en business. 
We beginnen met jouw persoonlijke purpose en met inzicht in jezelf. Hiervoor kunnen we werken met het enneagram, DISC ofwel elke middel dan ook dat helpt om inzicht in jezelf te krijgen. Centraal staat het ontdekken van jouw drijfveer, persoonlijke uitdaging en de vraag "waar wil ik aan werken?".
Vervolgens gaan we in op prioriteiten en 'op purpose' zijn. Waar leg jij de nadruk op en wat zou je anders willen? Belangrijk is de "stress generator": Welke zaken geven je terecht of onterecht stress, houden je van je doel af en kosten je veel energie?
We sluiten af met het resultaat proces en met concrete acties. Zie je het jezelf doen, welke maatregelen ga je nemen en wie kan jou helpen? Dingen veranderen namelijk niet alleen door er over te praten maar vooral door het te doen.

PEP coaching blijkt een hele effectieve werkvorm voor verandering en leren want alles wat we doen is voor jou bedoeld. Doordat je meer tot de essentie komt, het over jou gaat en jij persoonlijke afspraken maakt zul je meer gecommitteerd zijn om jouw doel te bereiken. Hierdoor blijken de resultaten, vrijwel altijd, fundamenteel en blijvend. 

Zie ook:

BOEK: Hoe word ik een gaaf bedrijf?
Wij hebben ons gedachtengoed gebundeld in een gemakkelijk leesbaar boek "Hoe word ik een gaaf bedrijf?" De moraal van het verhaal: Vind de balans juiste tussen profits: purpose en zie werk als een kans om te groeien en wat na te laten.
VERANKEREN
Om het idee te verankeren, de organisatie in beweging te krijgen, patronen te doorbreken en de total-brand te activeren verbinden wij ons voor een aantal maanden aan uw organisatie.
TEAM-ONTWIKKELING
Om de organisatie te inspireren en te betrekken bij de nieuwe visie, strategie en gewenste cultuur doen we gaf en toe meerdaagse reizen. De deelnemers ontdekken hun eigen kwaliteiten en uitdagingen en denken mee in de weg naar het grote doel dat verder reikt dan winst alleen.
VISUAL BRANDING
Wilt u uw merk en boodschap visualiseren en communiceren dan kunnen we u ook helpen. Samen met onze creatieve partners helpen we met websites, logo's en andere merk-uitingen.
INSPIRATIE
Wij doen inspiratiesessies (2,5u), '24-uurtjes' en meerdaagse workshops om mensen te inspireren meer van hun werk en bedrijf te maken en als een team te werken dat ergens voor gaat en staat.
ROB's BLOG
Rob's visie op de wereld in blog. Lees Rob's laatste blog: Waarom er in Den Haag zo veel neuzelaars zijn en wat er gebeurt als het hogere doel ontbreekt.
CONSULTANCY
Wij helpen business-leaders en MT's om keuzes te maken die verder gaan dan de actuele P&L, hun visie te verhelderen en lijn aan te brengen tussen missie, merk en meerwaarde.
KLANTEN
Omdat u wilt weten of het klopt wat we zeggen en voor wie we dit doen en gedaan hebben een aantal klant-cases. Wij werken bij voorkeur met het grotere MKB vanwege slagkracht en bereik.
INSTAPSESSIE
Als je ons nog niet kent kan het goed zijn eens te beginnen met een middag business-sparring. U zult merken dat we razendsnel tot de kern van uw merk komen en u stappen kunt maken. Ook ideaal voor kleine en startende ondernemers.
FILMPJES
In onze workshops gebruiken we vaak inspirerende filmpjes, omdat ze blijven hangen, wat los maken en entertainen zijn. Bekijk ze thuis nog eens!
Back to Top