Onze aanpak op 1A4
Doordat wij ruim 13 jaar ervaring hebben in organisatieontwikkeling en onze aanpak versterkt hebben met de InmensGrow aanpak durven we het tijdspad dat we met u kunnen doorlopen vrij specifiek aan te geven. Het uiteindelijke verhaal kan maatwerk zijn, afgestemd op uw behoefte en mogelijkheden:

Fase 1: Directie
In een maand hebben we doorgaans het strategische huis staan. Dit huis is gebouwd op een stevige fundering die purpose heet. De voorlopige, met de groeigroep aan te scherpen' missie en visie staan dan op papier net als de belangrijkste kernwaarden, prioriteiten en het adagium van het bedrijf. Wij zoomen we ook in op het 'karakter van de vent'. In deze fase doen we een scan aan de hand van gehanteerde persoonlijke profielen. Natuurlijk kan dit blok diepgaander behandeld worden. Kortom, maatwerk op dit schema is zeer wel mogelijk en vaak gewenst

Fase 2. Inzicht in huidig potentieel en belemmeringen
- Als, zoals wij dat noemen, het Noorden bekend is (de richting waarin we willen gaan) dan gaan we met een groeigroep, een selectie van voortrekkers in het bedrijf. Deels gestoeld op de hiërarchie maar ook mensen die een speciale voortrekkersrol vervullen en/of als toekomstig talent worden gezien. Deze groep mensen vullen de vragen in mbt organisatiepotentieel. De talenten van de organisatie kunnen  breed meten, al naar gelang u dit wilt. deze fase, inclusief het sluiten van het groeicontract duurt circa 2 maanden. 

Fase 3. Het groeicontract
Het definiëren van de gewenste toekomst en het antwoord op de vraag: Wie willen we zijn in de wereld van morgen? Behalve het definiëren van visie en kernwaarden gaat het ook om 'instappen' en 'het merk gaan leven'.. Wij wil er mee op deze reis en wie gaat welke rol vervullen? 

Fase 4. Reis
De daadwerkelijke organisatie-ontwikkeling start dan. De groeimotoren worden samengesteld, de thema's waaraan gewerkt gaat worden openbaren zich en alles krijgt een doel en een tijdspad. Mensen die werken aan thema's zijn geëngageerd en omdat ze samen iets willen neer zetten onderling verbonden.
U doet zoveel mogelijk zelf'. De coach is er om te coachen en te inspireren, niet kom het hele proces te trekken. Doordat we echter werken met teams die een duidelijk doel hebben, mandaat hebben, onderling verbonden zijn en eigenaarschap nemen zal het potentieel van de organisatie steeds verder benut worden.

Internal branding
Ondersteunend aan het hele proces is de branding. Met name op het stuk 'internal branding' kunen wij u goed helpen zodat kernwaarden nooit als 4 woorden op de muur verschijnen en verdwijnen.

Zie ook:

B. Visie & groeicontract
Bestemming: De visie en de missie moet van iedereen zijn. Daarom bepaalt de directie de directie en bepalen we samen de bestemming en sluiten we samen een groeicontract af. In 2 dagen bepalen we samen met de business-leaders waar we naar toe willen, hoe we willen reizen en wie waar instapt.
Boek: Hoe word ik een gaaf bedrijf?
Gemakkelijk leesbaar boek waarin de 9 ingrediënten die samen het gave bedrijf vormen worden beschreven. Vol met praktijkvoorbeelden, tips en een aantal handige modellen.
Internal Branding
Internal Branding helpt om de organisatie te inspireren en duidelijk te maken waar we voor staan en gaan. We gewenst en nodig kunnen we oom helpen met zaken als huisstijl, logo en communicatieconcept
A. Hoe doen we het nu?
Startpunt reis: Wij geven een uniek inzicht en overzicht m.b.t. het benutte potentieel (als % van het totaal), de manier waarop gewerkt en beslist wordt (MBTI) en de waarden die concurreren (OCAI). Deze aanpak is uniek, geborgd in een app, wetenschappelijk onderbouwd en bewezen effectief.
Presentaties, college & workshops
Speciaal voor ondernemersverenigingen en hoger onderwijs geven wij college in (2h) of houden we een verhaal over (1h) Betekenisvol Ondernemen. Ondernemen gaat immers over samen zoveel mogelijk waarde creëren!
Karakter & directie
We beginnen met WHY. Heel effectief dringen wij door tot de kern van het bedrijf en de reden van bestaan. Hiermee geven we de organisatie een kompas en wordt 'het noorden' bepaald. Al heel snel wordt duidelijk wat het karakter, de visie en de missie waar de belangrijkste focus moet liggen.
Inspiratie: Filmpjes
In onze workshops gebruiken we vaak inspirerende filmpjes, omdat ze blijven hangen, wat los maken en entertainen zijn. Bekijk ze thuis nog eens!
Sales effectiviteit
Omdat sales zo belangrijk is voor het resultaat en het beeld van uw bedrijf, het vaak veel effectiever kan en het doorgaans te veel over 'prijs' gaat helpen wij met maken van plannen en geven wij een training annex workshop 'relevant voor je klant'.
De reis naar van A naar B
Reis: Organisatieverandering is een reis die de organisatie zelf moet maken maar waarbij wij kunnen helpen. Dit doen we door waar nodig de organisatie te coachen en te inspireren maar vooral door een effectieve methodiek.(groeimotoren) en de InMensGrow app.
Klanten & cases
Omdat u wilt weten of het klopt wat we zeggen en voor wie we dit doen en gedaan hebben een aantal klant-cases. Wij werken bij voorkeur met het grotere MKB vanwege slagkracht en bereik.
Back to Top