Onze aanpak 'de reis naar Gaaf' 
Wat we doen in grote lijn doen is mensen verbinden aan organisatiedoelen en het DNA van het bedrijf. Door onze aanpak komt er focus in uw bedrijf en zijn mensen intrinsiek gemotiveerd om businessdoelen te halen. Financiele targets zijn onderdeel van dit doel maar er is meer nodig om mensen in beweging te krijgen.
Anders gezegd zorgen we dat het bedrijf en de mensen on-purpose zijn. Hiermee wordt het bedrijf zinvoller, leuker en gata beter presteren.
Doordat wij ruim 13 jaar ervaring hebben in organisatieontwikkeling is onze aanpak steeds verder verfijnd en ingedikt. Door samen te werken met InmensGrow hebben we toegang tot een webapplicatie die de verbetering begeleid en mogelijk maakt. Vanuit deze app worden questionnaires verstuurd en in d app worden alle documenten, rapporten en teamprofielen bewaard. Hierdoor is het systematisch en transparant
We doorlopen een aantal vaste stappen waarbij we de eerste 4 in 2 maanden tijd kunnen doorlopen. We bereiden de zaken dusdanig voor dat uw bedrijf weinig belast wordt. De verkopen moeten immers doorgaan als de winkel verbouwd wordt! Wat we van u en uw team vragen is 3,5 dag in totaal aan workshop en het invullen van 2 vragenlijsten. De stappen die we nemen zijn de volgende:

1. Het Kompas: Purpose
Revolutionair, snel en wetenschappelijk onderbouwd leggen we het DNA/karakter van de organisatie bloot en komen we tot de kern en purpose van uw bedrijf. Wat is het hogere doel en de reden van bestaan van uw organisatie? Missie en visie komen direct voort uit deze exercitie.

2a. Meten waar u staat, de kracht van de organisatie
We bepalen o.b.v. van uw eigen input in welke mate het organisatiepotentieel wordt gebruikt. Langs de McKinsey S-en structureren we de informatie die we via een online questionnaire ervaren tot een rapport. Ook krijgt u input op zachter waarden als 'is er vertrouwen', 'hoe zit het met de teamgeest?' en 'of er sprake is van een gezamenlijk vergezicht en doel?. Dit rapport valideren we met uw MT / met uw businessleaders. Doel: Iedereen dezelfde aandachtspunten in hun eigen vizier en een indicatie in hoeverre u uw potentieel benut. Bent u een 6-je of al een dikke 8? We gaan het samen ontdekken. 

2b. Meten waar u staat, het menselijk  potentieel
Het talent en motivatie van de hele organisatie wordt in kaart gebracht. wederom on-line, gebaseerd op MBTI maar mega intelligent. Hiermee kunnen we ook voorspellen in welke mate de organisatie on-purpose is, welke impact de individuen hebben op cultuur en of er snel of langzaam stappen worden gezet. Belangrijkste doel: Het bewust maken van het benutte en onbenutte menselijke potentieel.

3. Het gezamenlijke doel: Onze plek en rol in de wereld van morgen
Gemeenschappelijk doel bepalen, committent en de juiste prioriteiten en teams om het doel te halen.In deze fase worden er ook harde afspraken gemaakt over de belangrijkste principes en kernwaarden. Hoe gaan wij ons als bedrijf gedragen en ons merk leven?

4. De reis naar Gaaf: Bouwen aan organisatie, teams en mensen
Het begeleiden van uw bedrijf bij het versterken van de organisatie, teams en personen. De reis naar gaaf is hier echt begonnen. Met de juiste mensen in de bus en op weg naar uw zelfgekozen doel.
Internal branding is een van de aspecten die in deze fase van de reis naar voren komen.

Zie ook:

Back to Top