Starten met WHY!
Alles wat wij doen is gefundeerd op PURPOSE & KARAKTER. Karakter is bepalend voor wat je doet en wat lukt. De reden waarom je bestaat is een combinatie tussen het geloof van de oprichters en de relevantie in de markt. Dit hogere doel is alles bepalend en de kern van de organisatie. het bepaalt de waarde die je hebt als organisatie voor alle stakeholders.
Door bij de wortel en reden van bestaan van het bedrijf te beginnen en dit door en door te begrijpen kunnen wij de rode draad en belangrijkste strategische prioriteiten onthullen en deze koppelen aan de belangrijkste kernwaarden van het bedrijf en van de leiders van het bedrijf. Visie, missie, waarden, relevantie en brand worden hierdoor 1 ecosysteem. Om dit te kunnen doen gebruiken we de legancy van Harvard University - Nikos Mourkogiannis.
Hiermee helpen directies met het ontwikkelen van een het morele kompas, de gemeenschappelijke visie, missie, strategie en positionering. Dit holistische en consistente geheel (the total brand) en de grote aandacht voor cultuur, leiderschap en merk maken de Leef je Merk aanpak uniek. Hiermee geven we diepgang en betekenis aan uw bedrijf en bedrijfsmerk, zorgen ervoor dat missie, visie en kernwaarden zullen nooit meer blokjes tekst op de website zijn en zorgen voor consistentie in communicatie.
Naast het bepalen van de zgn. business purpose 'karakter van de tent' kijken wij ook naar het 'karakter van de vent'. Komt de persoonlijk drijfveer van, met name, de leiding van het bedrijf niet overeen met de missie en het karakter van het bedrijf dan is er sprake van een serieuze mismatch die op termijn schadelijk kan zijn voor interne en externe geloofwaardigheid en engagement.

"Opvallend hoe snel je dichtbij komt en mensen aan het denken zet over hun eigen organisatie".  Wil Moeskops, eigenaar HYMOS training & advies 

Zie ook:

B. Visie & groeicontract
Bestemming: De visie en de missie moet van iedereen zijn. Daarom bepaalt de directie de directie en bepalen we samen de bestemming en sluiten we samen een groeicontract af. In 2 dagen bepalen we samen met de business-leaders waar we naar toe willen, hoe we willen reizen en wie waar instapt.
Boek: Hoe word ik een gaaf bedrijf?
Gemakkelijk leesbaar boek waarin de 9 ingrediënten die samen het gave bedrijf vormen worden beschreven. Vol met praktijkvoorbeelden, tips en een aantal handige modellen.
Sales effectiviteit
Omdat sales zo belangrijk is voor het resultaat en het beeld van uw bedrijf, het vaak veel effectiever kan en het doorgaans te veel over 'prijs' gaat helpen wij met maken van plannen en geven wij een training annex workshop 'relevant voor je klant'.
Inspiratie: Filmpjes
In onze workshops gebruiken we vaak inspirerende filmpjes, omdat ze blijven hangen, wat los maken en entertainen zijn. Bekijk ze thuis nog eens!
Presentaties, college & workshops
Speciaal voor ondernemersverenigingen en hoger onderwijs geven wij college in (2h) of houden we een verhaal over (1h) Betekenisvol Ondernemen. Ondernemen gaat immers over samen zoveel mogelijk waarde creëren!
De reis naar van A naar B
Reis: Organisatieverandering is een reis die de organisatie zelf moet maken maar waarbij wij kunnen helpen. Dit doen we door waar nodig de organisatie te coachen en te inspireren maar vooral door een effectieve methodiek.(groeimotoren) en de InMensGrow app.
Internal Branding
Internal Branding helpt om de organisatie te inspireren en duidelijk te maken waar we voor staan en gaan. We gewenst en nodig kunnen we oom helpen met zaken als huisstijl, logo en communicatieconcept
A. Hoe doen we het nu?
Startpunt reis: Wij geven een uniek inzicht en overzicht m.b.t. het benutte potentieel (als % van het totaal), de manier waarop gewerkt en beslist wordt (MBTI) en de waarden die concurreren (OCAI). Deze aanpak is uniek, geborgd in een app, wetenschappelijk onderbouwd en bewezen effectief.
Klanten & cases
Omdat u wilt weten of het klopt wat we zeggen en voor wie we dit doen en gedaan hebben een aantal klant-cases. Wij werken bij voorkeur met het grotere MKB vanwege slagkracht en bereik.
Onze aanpak in een overzicht
De reis naar Gaaf (een waardevolle organisatie met een hoger doel dan Ebitda en die gezond groeit) kunt u maken in enkele jaren. Het fundament legt u al in enkele maanden. Hoe de reis kan verlopen leest u hier.
Back to Top